Şube Kuruluşu

PDF OLARAK İNDİR

ŞUBE KURULUŞU

1- Bir il ya da ilçede ÖV-DER şubesi açmak için beş kişinin bir araya gelmesi yeterlidir.
2- Kurucular ad, soyadı ve adreslerini yazarak imzaladıkları ortak bir dilekçe ile Genel
Merkeze başvururlar.
3- Genel Merkezden yetki ve gerekli belgeler gelince şube kurucuları iki adet kuruluş
bildirimini aşağıda sayılan eklerle birlikte merkezlerinin bulunduğu valilik ya da
kaymakamlığa verirler.
4- Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması durumunda; bu tüzel kişilerin unvanı,
yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından
yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
5- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip
olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
6- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı,
soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
7- Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının
fotokopisi,
8- Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş
işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir. ÖV-DER Genel Merkezi


ÖV-DER Genel Başkanlığına
Ankara
Aşağıda adları ve diğer bilgileri iletilen kişiler ÖV-DER ………………….. şubesini kurmak için yetki
verilmesi istiyoruz. Gereğini dileriz.
Adı Soyadı Adresi İmza
İletişim Adresi ve telefon